2013-02-23

Si, världen är förklarad

Si, världen är förklarad - i vetenskapens ljus
fördunstar all vår oro och smärta.
Nu är det inte långt emellan människornas hus,
men långt emellan hjärta och hjärta.
                                                    Nils Ferlin

5 kommentarer: