2014-10-04

En bok om att berätta

En bok om att berätta

En bok om att berätta handlade seminariet Författarskola för de yngsta med Pernilla Stalfelt om. Detta väckte genast mitt intresse och behovet av att äga boken blev ganska stort, men trots detta kunde jag behärska mig.

Boken handlar om att få barnen att känna glädje i att berätta. Hon menar att om man skapar intresse för att berätta skapar man också intresse för att läsa. Boken tar upp en del viktiga saker som man kan arbeta med barnen kring och vad man ska ha för utgångspunker i bild- och berättarskapandet.

Mycket handlar om hur man ska rita sin figur, hur man kan använda sig av pratbubblor, att göra serierutor och därifrån arbeta vidare i händelserna. Känslor och ansiktsuttryck diskuterar hon också kring för de är centrala för berättelsen. Väder är ytterligare ett moment.

Vidare berättar också Pernilla om att det är viktigt att låta barnens teckningar och böcker vara deras egna. Vill man ha en hemlig bok så måste den få vara det. Låt det vara barnens intressen som styr och för sedan samtal kring deras berättelse och bilder. "Det är så magiskt med berättelser" säger Pernilla. Låt barnen få ha sin egna röst. Barnen har rätt till att vara kulturutövare. Uppmuntra dem i detta. Ge dem utrymme till att skapa.

Ett alternativ till att rita som hon vidare berättar om är att använda fotografier. Låt barnen berätta utifrån dessa.

Jag tyckte att detta var ett bra och spännande seminarium som definitivt gav mersmak. Jag vill direkt sätta mig och själv rita seirerutor tillsammans med barnen på jobbet. Jag vill hitta vägar för att rita och tolka känslor och framför allt så vill jag själv få tummen ur och sätta mig och skriva på en barnbok, Tummen upp.....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar