2016-08-15

Biblioteksbesök för jobbets räkning

Ungefär två gånger per termin får vi en låda skickad till oss från vårt lokala bibliotek på jobbet. Denna låda innehåller ungefär 40 böcker som bibliotekarierna anser passar barn i åldrarna 3-5 år. De böcker som finns med är bilderböcker av alla dess slag, men mest är de anpassade för 3 åringar och ibland även yngre barn. På riktigt får vi med pekböcker till dessa stora barn. I år har vi dessutom i vår grupp enbart 4-5 åringar så ni förstår själva att utbudet är väldigt begränsat. Eller jag skulle vilja säga att det är urkasst.
Så då är det tur att jag har ett tjänstelånekort så jag själv i alla fall kan hitta lite böcker som passar åldersgruppen och som är utmanande för dem. Framför allt 5 åringarna har för det mesta ett stort behov av utmanande böcker och det är nu ett ypperligt tillfälle att introducera lättare kapitelböcker (något som helt saknas i boklådonra).
Så idag var jag på biblioteket och lånaden några böcker. Jag tror de ska passa barnen på mitt jobb utmärkt, men jag ska givetvis kolla in dem lite innan jag börjar läsa för barnen. Men jag har svårt att tro att dessa böcker ska bjuda på några problem. Barn är betydligt smartare än vad man tror. Med rätt utmaning kan de verkligen blomstra.

Här är för övrigt böckerna. Ett visst tema kan urskiljas men det passar utmärkt eftersom vi förra terminen jobbade med just detta tema.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar